Persyaratan Pendaftaran Pondok Pesantren

Persyaratan :

 1. Mengisi formulir pendaftaran
 2. Surat izin dari orang tua
 3. Surat izin dari kelurahan tempat asal
 4. Pas phofo ukuran 3x4cm=4lbr, latar belakang merah
 5. Foto copy KTP bagi yang berumur 17 tahun keatas
 6. Berbadan sehat dan berkelakuan baik.

Biaya Pondok Pesantren :

 1. Pendaftaran                                                                     20.000,-
 2. Sumbangan Olahraga                                                   20.000,-
 3. Sumbangan Peralatan dapur                                    15.000,-
 4. Baju Almameter Pondok                                            65.000,-
 5. Seragam Sekolah (putih abu-abu/putih biru   100.000.-
 6. Perawatan loker                                                              15.000,-
 7. Sodaqoh Qurban                                                             75.000,-
 8. Uang makan (1 bulan)                                                 200.000,-

Jumlah total                                                                510.000

Iklan
Published in: on Mei 20, 2010 at 3:01 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

DAFTAR ULANG SISWA/I KLAS 2&3 TAHUN PELAJARAN 2010-2011

YAYASAN PONDOK PESANTREN
SUMBER BAROKAH KARAWANG
Jl. Raya Telukjambe Timur No. 05 Tromol Pos 1/Tlj, Karawang Tlp. (0267) 641349

Nomor : /YPP-SB/SE/VI/2010
Lamp : –
Perihal : Pelaksanan Daftar Ulang

Karawang, Juli 2010
Kepada Yth,

Orang tua ………………………..
Pondok Pesantren Sumber Barokah
di
Tempat
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه
Kami beritahukan kepada orang tua/wali pembayaran :

Daftar ulang pondok
1. Kos makan bulan Juli (1bln) : 200.000,-
2. Sod Qurban, Olahraga, Administrasi, loker : 130.000,-
Jumlah total yang belum terbayarkan sebesar : 330.000,-

Demikian agar maklum dan atas pengertian serta partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. Kami ucapkan syukur :
الحمد لله جزا كم الله خيرا
Pimpinan Pondok Pesantren
Sumber Barokah

KH. SAIFUL KHULUD A.

Published in: on Mei 19, 2010 at 7:42 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

BROSUR PONPES SUMBER BAROKAH DAN SMP-SMA BUDI MULYA KARAWANG

Brosur Tahun Pelajaran 2010-2011 hal 1

Published in: on Mei 6, 2010 at 8:11 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Sejarah Singkat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah
(80 – 150 H)

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Imam Abu Hanafih adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab:
1. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.
2. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.
3. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut

Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.

Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

Gubernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”

Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?”

Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin.
Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”

Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.

Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.

Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi disebar luaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi’iy.

Published in: on Agustus 29, 2009 at 2:32 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

PERESMIAN POSKESTREN SUMBER BAROKAH

FOTO BERSAMA IBU MENTERI, BUPATI DAN 10 PERWAKILAN POSKESTREN

FOTO BERSAMA IBU MENTERI, BUPATI DAN 10 PERWAKILAN POSKESTREN

Published in: on Agustus 18, 2009 at 2:29 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

PROFIL PONPES LDII SUMBER BAROKAH

MASJID AL ULYA PONPES SUMBER BAROKAH

MASJID AL ULYA PONPES SUMBER BAROKAH

Sekretariat Pondok Pesantren :

Jl. Raya Tljambe No. 05 Tromol Pos 1/Tlj

Telp./Fax. (0267) 641359 Kode Pos 41361

Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur

Kab. Karawang – Prov. Jawa Barat

Latar Belakang :

Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang didirikan tahun 1971 atas prakasa Bapak K.H. Matrohim, H. Sulaiman, KH. Moch. Mukri, H. Dawud Abusamah, H. Fatah, dengan melihat cepatnya laju perkembangan peradaban manusia yang dinamis dengan berbagai pola pikir dan pola budaya, dengan demikian perlu diimbangi dengan iman dan taqwa.

V   i   s   i

Pondok Pesantren Sumber barokah karawang adalah menjadi syi’ar Islam dan juga lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis cepat, tepat,& effisien.dengan tetap menjaga kemurnian ajaran agama islam.

M   i   s   i

Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang adalah menghidupkan syiar Islam agar tetap luhur dan abadi hingga menjadi kepribadian bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan norma pancasila sebagai azas negara dan bangsa Indonesia.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang adalah :

 1. Menjadikan santriwan-santriwati seorang yang berwawasan luas dan faham Ilmu Alqur’an dan Sunah.
 2. Membentuk santriwan-santriwati yang berakhlaqul karimah serta menjadi suri tauladan bagi lingkungannya dalam bermasyarakat berbangsa  dan bernegara serta  taat kepada kedua orang tua.
 3. Membimbing santriwan-santriwati untuk mandiri dan mempunyai keterampilan yang handal sebagai bekal hidup di masyarakat.
 4. Menjadikan santriwan-santriwati sebagai juru da’wah yang unggul, semangat, tabah dan tahan uji dalam menyi’arkan syari’at Islam yang berpedoman pada Al-Qur-an dan sunah secara haqiqi.

Sistem Pengajaran

Penyelenggaraan pengajaran di Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang mengacu pada program kurikulum pengajaran standard pondok pesantren dari Departemen Agama dengan 5 sistem pengajaran ulama shalaf yaitu :

. القرأة على السيخ,2. العرض على السيخ  ,3. المنلولة,

4.الا جازة   5. المكاتبة

Kegiatan Ekstrakurikuler

 1. Praktik Dakwah dan Praktik Mengajar baik di Pondok Pesantren maupun di lingkungan masyarakat sekitar dan umum.
 2. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
 3. Komputer, Manajemen, Akuntansi, Perkantoran, Pertanian, Perikanan dan Pertenakan
 4. Sepakbola, Futsal, Basket, dan Volley
 5. Seni Bela diri  Persinas Asad
 6. Pelatihan di bidang Kamtibmas (bekerja dengan Senkom).

Sarana Pendukung

 1. Gedung-gedung tempat kegiatan sarana belajar mengajar yang nyaman.
 2. Asrama tempat tinggal santri-santriwati
 3. Asrama tempat tinggal para guru
 4. Tempat Makan santri dan guru
 5. Kantor Sekretariat Pontren System Online
 6. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
 7. Perpustakaan dewan guru
 8. Bangunan/Toko Koperasi Sembako dan Kitab
 9. Sarana KM/WC yang  memadai
 10. Masjid berlantai 2 yang nyaman
 11. Lapangan sepakbola, futsal, basket, dan silat
 12. Sarana parkir yang luas dan penghijauan.

TINGKATAN dan UNIT PENDIDIKAN

Tingkatan pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang adalah sebagai berikut:

 1. Rauhdatul Athfal (RA) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non asrama, putra-putri.
 2. Kelas anak-anak/cabe rawit terdiri dari 6 (enam) jenjang yaitu A, B, C, D, E dan F non asrama, putra-putri.
 3. Kelas anak pra-remaja/dasar terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu Dasar 1 (tulisan pegon) dan Dasar 2 (bacaan/tilawah), non asrama & asrama, putra-putri.
 4. Kelas remaja/lanjutan terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu Lanjutan 1 dan Lanjutan 2, non asrama & asrama, putra-putri.
 5. Kelas Evaluasi Akhir, non asrama & asrama, putra-putri.
 6. Kelas Kitab hadits besar/kutubussitah, non asrama & asrama, putra-putri.

DEWAN PENGAJAR

Dewan Pengajar pondok/asatid Pondok Pesantren “Sumber Barokah” Karawang berasal dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di Indonesia

PENERIMAAN SANTRI/SANTRIWATI

Setiap waktu

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai waktu dan syarat pendaftaran serta biaya dllnya bisa menghubungi Sekretariat Pondok Pesantren “Sumber Barokah” d/a seperti tersebut diatas.

Susunan Kepengurusan :

Penasehat             : KH.Thoyib, KH. Umar,

KH. Zubaidi Umar,SH

Pembina                : Drs. Zulfirman Siregar, Drs Firdaus, Ir A. Fatah S. KH.Ahmad Syu’aib

Ketua                         : KH. Saiful Khulud Abdillah

Wakil Ketua          : KH. Erwin Fajar Rohmad,

KH.AM. Nurhuda

Sekretaris              : H. Priyana

Bendahara             : H. Abdul Alim

Bagian-bagian

Kesiswaan             : H. Hanafi

Asrama                  : H. Imam baihaqy

Dapur Umum       : H.M.Idris F

Keamanan             : H.Dwiyana P

Kebersihan            : H.Ali widodo

Published in: on Agustus 15, 2009 at 7:12 am  Comments (2)  

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Published in: on Agustus 12, 2009 at 2:49 pm  Comments (1)